சகித்தவர்கள்...

27 Aug 2011

தனிமை
காவி;
விஷம்;
மது;
குரூரம்;
இரத்தம்;
கடவுள்;
இவைகளுக்குள் யுத்தம்
அவள் விட்டு சென்ற இடத்தை நிரப்ப!

11 comments:

RevathiRajkumar said...

அனுபவமா?????

kartin said...

;)

மயிலன் said...

கற்பனை பதிவுகள் மட்டும்:)

Gowripriya said...

nice one...

மயிலன் said...

:)

thaenmozhi said...

athane.. cycle gap kedacha pothum.. udane vanthidungale ..

மயிலன் said...

ஆமாமாம்..எப்போது என காத்திருந்தது போல...

Anonymous said...

மரணம், வெறுப்பு விடுபட்டவை......

Shudha Ramesh said...

மரணம், வெறுப்பு விடுபட்டவை......

Jassim said...
This comment has been removed by the author.
Jassim said...

xactly ..!