சகித்தவர்கள்...

10 Sep 2011

அறிவுத்தேடல்
நியூட்டனும்
ஐன்ஸ்டினும் 
மரணித்துவிட்டார்கள்!!!
இனி யார் வந்து
விளக்க போகிறார்கள்
உன் வெட்கத்தின் விதியை ???

2 comments:

NHTG said...

Sivappu vannam missing mayilan!!!!

HNE said...

pretty nice one